Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Smart technológie mesta Ružomberok“

24.07.2020 · Ján Bednárik

Zrejme málokto z Ružomberčanov vie, že v meste prebieha proces pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti „Smart technológie mesta Ružomberok„. O čo vlastne ide?

Už niekedy na prelome februára / marca sme pripravili projekt Parkuj SMART RK, ktorý je však dodnes „na podpise u ministra“. Ide o projekt parkovania a o jeho monitoring, na podklade ktorého môžeme dobre nadstaviť samotný systém parkovania v centre mesta. Konkrétne sa týka Námestia A. Hlinku, Hýrošovho parku a jeho okolie, ulice Bernoláka pri Hlavnej pošte a ulice Š. Nahálku.

Na základe verejnej výzvy ohľadom implementácie moderných technológií v mestách, ktorá vyšla približne dva mesiace po podaní našej prvej žiadosti, sme vytvorili ďalší, ešte väčší projekt pod názvom „Smart technológie mesta Ružomberok“. Tento projekt nadväzuje na prvý, pričom má presah do oblasti parkovania, osvetlenia, monitoringu ovzdušia a do oblasti Smart City. Záber projektu zasahuje celú plochu od miestnej časti Polík až po ulicu Podhora. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke mesta https://www.ruzomberok.sk/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-smart-technologie-mesta-ruzomberok.html?force_output=1

Dnes sa na ministerstve konalo prvé prerokovanie tejto v poradí druhej štúdie. Zúčastnili sa ho niekoľkí pracovníci za mesto aj za spoločnosti, ktoré projekt spolu s mestom pripravili. Na predstavenie projektu a jeho filozofie bola určená približne pol hodina, počas ktorej hodnotitelia projektu z ministerstva kládli rôzne otázky. Zaujímalo ich napríklad, prečo uvažujeme nad monitorovaním ovzdušia, atď. V rámci Slovenskej republiky komisia posudzovala ďalších 11 projektov. Stojí pred nami vážna výzva, aby sme boli v tomto projekte úspešní. Ako sa to všetko bude vyvíjať a čo budeme v tejto veci podnikať, dozviete sa na tejto stránke.