Verejné WC verzus parkovisko

20.11.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som uviedol, že počas tohto volebného obdobia by som chcel majetkovo vyriešiť verejné WC. Aktuálny stav je taký, že spodná stavba verejného WC je majetkom mesta, ale nadstavba patrí pánovi Láclavíkovi. Je tiež pravda, že stavba nie je dokončená už niekoľko rokov a v takomto stave viac špatí ako prináša osoh. Dnes sme sa už druhýkrát stretli s pánom Láclavíkom, aby sme sa dohodli na vyriešení problému. Táto nehnuteľnosť totiž úzko súvisí aj s plánovanou výstavbou podzemných garáží v príslušnom vnútrobloku. Podľa jeho slov projekt výstavby podzemných garáží, ktorý by riešil aj verejné WC, je stále živý a on je ochotný ísť do ich výstavby po dohode s okolitými majiteľmi nehnuteľností. Na konečnej cene odkúpenia nadstavby zo strany mesta sme sa zatiaľ nedohodli. Máme na stole aj iné riešenia, ale budeme sa im venovať v prvom mesiaci roku 2021, kedy máme naplánované ďalšie stretnutie.