Obvody

Kresťanskí demokrati sú vo všetkých okrskoch. Aby sme boli čo najbližšie k obyvateľom mesta, máme svojich členov vo všetkých 11 okrskoch.

Robíme tak preto, aby sme poznali ich problémy, životy a vedeli, čo potrebujú či už je to pouličné osvetlenie, poškodený chodník, nevysypané smeti a podobne. Tam chceme poznať ľudí, ktorí majú dobré nápady, vízie, ktoré pomôžu formovať a budovať naše mesto.