Klačno

Vitajte v obvode Klačno

Klačno, Lesná, Liptovská, Smreková, Veterná, Klačník

Ján Bednárik

II. viceprimátor

Marian Gašaj

poslanec

Aktuality

Važská cyklotrasa

29.07.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som dával na web informáciu ohľadom prípravy cyklochodníkov v našom meste. Dnes som zvolal úvodné prerokovanie prvého návrhu štúdie Važskej cyklomagistrály, ktorá vedie od Stankovian až po Vlachy. Na stretnutí sa zúčastnil zástupca VÚC, ktorý zodpovedá za prípravu projektu, samotný spracovateľ štúdie, ktorý zároveň prezentoval samotné varianty riešenia, ďalej tu boli zástupcovia mesta ...

Parkovací systém – Čutkovská dolina

23.07.2020 · Ján Bednárik

Pred dvoma mesiacmi sa uskutočnilo stretnutie s poslancom za mestskú časť Černová Patrikom Habom a jeho spoločníkom Ľubošom Sidorom. Predmetom stretnutia bolo riešenie dopravy v Čutkovskej doline. Pri spoločnom rozhovore sme dospeli k názoru, že systém monitorovania, ktorý sme v zastupiteľstve schvaľovali, by mohol pomôcť čiastočne riešiť aj problém parkovania a dopravy práve v tejto lokalite. Dohodli sme sa na pilotnom riešení ...

Klačno

22.07.2020 · Ján Bednárik

Prešlo už pár rokov, odkedy sme ako poslanci za obvod Klačno presadili vybudovanie športovo-oddychového areálu na našom sídlisku. Po dlhom a pomerne tvrdom presadzovaní našej požiadavky na mestskom zastupiteľstve sa nám ju nakoniec podarilo zrealizovať. Dnes môžeme pokojne konštatovať, že to bolo správne rozhodnutie. A hoci bývalý zástupca primátora bol proti tomu, aby sa v areáli nachádzali dve ...

Ako je to s cyklochodníkmi v meste

04.07.2020 · Ján Bednárik

Predstavitelia mesta už dlhší čas uvažujú nad vybudovaním cyklochodníkov v Ružomberku. Málokto však vie, aký je skutočný stav tejto problematiky. Plánujeme vybudovanie troch cyklotrás, ktoré by mali viesť cez mesto. Prvá cyklotrasa povedie od Katolíckej univerzity po železničnú stanicu: jej trasa bude začínať pri Tescu, pokračovať bude popri Váhu cez park na Považskej ulici poza nemocnicu a ...

Plaváreň

03.07.2020 · Ján Bednárik

„Nič sa nerobí“, „je ticho“ a podobné slová sa objavujú na sociálnych sieťach ohľadom výstavby novej plavárne. Aj touto cestou chcem vniesť trochu svetla do diania v oblasti prípravy výstavby mestskej plavárne. Práve dnes bolo konanie k vydaniu územného rozhodnutia. Ako každá stavba, aj táto má svoje problémy, ktoré sa musia prekonať. V rámci tohto konania sme boli nútení ...

Stretnutie mestského klubu

01.07.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo stretnutie Klubu kresťanských demokratov v meste Ružomberok. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie volieb do Národnej rady SR, situácia vo vnútri KDH, voľby predsedu, podpredsedu a kontrolóra. V ďalšej časti sa prejednávala voľba delegátov na okresný snem, ktorý sa uskutoční 11.07.2020 v obci Likavka. V diskusii zaznela otázka, prečo sme prehrali voľby? Názory boli rôzne, ale všetci sa ...

Protežovaná „dojná krava“

25.06.2020 · Ján Bednárik

I takéto slová zazneli na včerajšom zastupiteľstve, ktoré malo v niektorých okamihoch dynamiku  výbuchu, v iných pocit vzájomného rešpektu. V prvej časti programu zasadnutia boli predmetom prejednávania žiadosti, v ktorých sme vyslovene nesúhlasili s predkladaným materiálom … V ďalšom dopoludňajšom programe  bola schválená  11. úprava VZN v oblasti nakladania s majetkom, podľa ktorého sa zvyšoval nájom pozemkov pre poľnohospodárske účely spolu s úpravou vecných bremien ...

Poslanci a zastupiteľstvo

22.06.2020 · Ján Bednárik

Náš klub sa pravidelne stretáva pred každým zasadnutím Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Nie je tomu inak ani v týchto dňoch. Program najbližšieho zastupiteľstva má 29 bodov a z pohľadu dôležitosti bodov môžem povedať, že poslanci budú prioritne schvaľovať pozastavenie investičných akcií. Tie by mali byť uvoľnené len v takom prípade, ak to finančná situácia mesta umožní. S týmto bodom ...

Kto sme ?

15.06.2020 · Ján Bednárik

Sme kresťanskí demokrati, ktorí pri mestskom zastupiteľstve vytvorili klub “ Náš poslanec“. Tento klub združuje poslancov a sympatizantov, ktorým sú kresťanské hodnoty blízke a snažia sa ich presadzovať tak v živote, ako aj v komunálnej politike a medzi obyvateľmi Ružomberka.

Kontakt

  • 0908 915 287
  • jan.bednarik8@gmail.com